Blog

cocuklarda

Çocuklarda Dil Gelişimi Aşamaları

Aşağıdaki dizgide normal dil ve konuşma gelişimi gösteren çocuklarda gözlenen gelişim basamakları verilmiştir. Ebeveynler, bu bilgileri göz önünde bulundurarak çocuklarının dil ve konuşma gelişiminin ne durumda olduğunu anlayabilir ve ihtiyaç halinde uzmanlarımıza başvurabilirler.

1 yaş
Ba, da, baba gibi sesler çıkarır.
Bak, dur gibi basit komutları anlar.
Basit birkaç sözcük kullanır.
İsmini duyduğunda tepki verir.
İletişim kurma amacıyla jest ve mimik kullanır (örn.: gülme, el sallama).

1-2 yaş
Basit nesneleri gösterildiğinde adlandırır.
Kendisinden istenilen şeyi verebilir.
Her hafta yeni sözcükler kullanmaya başlar.
-miş gibi yapılan oyunlar oynar (örn.: yemek pişirme, hayvan olma).
İki sözcükten oluşan cümleler kurar.
Soru sorar.

2-3 yaş
Ortalama 50-100 sözcük kullanır.
1-2 adımlı yönergeleri anlar (örn.: ağzını aç, dilini çıkar)
Çoğul eki ve olumsuzluk eki gibi bazı basit ekleri kullanır.
Zamirleri kullanır.
Karşılıklı kısa sohbet eder.
Üç sözcükten oluşan cümle kurar.

3-4 yaş
Ortalama 800-1500 sözcük kullanır.
Basit öykü anlatır.
4-5 sözcükten oluşan cümleler kurar.
Oturduğu semt sorulduğunda söyler.
Soyadı sorulduğunda söyler.

4-5 yaş
Deneyimlerini anlatır (örn.: okulda yaşadıkları)
Ortalama 1000-2000 ve daha fazla sözcük kullanır.
Neden, kim ve nasıl sorularını sorar.
Renkleri ve şekilleri adlandırır.
Karmaşık cümleler kurar.

 

Uzman Dil ve Konuşma Terapisti
Çağdaş Karsan

© 2015 - Bu sitenin tüm hakları saklıdır