Kekemelik ve Konuşma Terapisi

Kekemelik, kişinin konuşmasındaki akıcılığın ve ritmin bozulmasından kaynaklanan bir konuşma bozukluğudur. Kekeleyen bireylerin konuşmalarında takılmalar ön plandadır. Bu takılmaların tipleri başlıca; uzatma, blok, ve tekrarlar olarak sıralanabilir. Örneğin konuşmasında bloklar görülen, biri bir sesi söylemeye çalışırken ağzını ve dudaklarını hareket ettiremeyerek birkaç saniye aynı pozisyonda kalır ve sonrasında aniden bir patlama şeklide o sesi ve kelimeyi söyler. Tekrarlar genellikle baştaki ses ya da hecenin birkaç kez tekrar edilmesi şeklinde görülür. Uzatmalar ise bir ünlü ya da ünsüzün uzatılarak söylenmesi şeklinde ortaya çıkar.

 

Akılda tutulmalıdır ki;

 • Kekemelik psikolojik ya da duygusal bir problem değil bir konuşma problemidir ve ancak bir Dil ve Konuşma Terapisti tarafından tedavi edilebilir.
 • Kekemelikte genetic faktörlerin etkili olduğu yönünde bilimsel bulgular vardır.
 • Kekemeliğe aileler ya da yakınlar sebep olmaz.
 • Kekemeliğe yönelik müdahaleye erken yaşta başlamak önemlidir.
 • Kekemelik bir gün aniden başlayabileceği gibi günler ve haftalar içinde yavaş yavaş da gelişebilir.
 • Seyri genellikle inişli çıkışlıdır. Kişi bazı günler hiç akıcısızlık göstermeyebilir. Bazı günlerse çok sık takılabilir. Hatta yorulduğu ya da stres altında olduğu zaman daha çok takıldığı görülmektedir.

Yetişkinlik çağına gelindiğinde halen devam eden kekemelik diğer bir deyişle kronik kekemelik tamamıyla yok olan bir tablo olmaktan ziyade kontrol altına alınabilen ve konuşma üzerindeki etkisi kabul edilebilir seviyelere çekilebilen bir durumdur

 

Konuşma terapisi sayesinde:

 • Takılmalar çok büyük oranda azalır ve konuşma akıcı bir hale gelir.
 • Kişi kendini her ortamda ve çok daha rahat biçimde ifade eder.
 • Takılma korkusunun yarattığı özgüven problemlerinin ve sosyallikten kaçınma tutumunun büyük oranda önüne geçilir.
 • Takılmalarla ilişkilendirilen olumsuz duygular büyük oranda kaybolur. Kişiler geleceklerine umutla bakabilmeye başlarlar.
 • Tikler, el ve ayak hareketleri azalır ya da yok olur. Kişi toplum içinde bulunabilmeye ve daha rahat hareket edebilmeye başlar.

 

Bilinmelidir ki kekemelik uzman olmayan kişiler tarafından paket bir programla, farklı teknolojik cihazlar kullanılarak aşılabilecek bir sorun değildir. Kronik kekemelik, ancak bilimsel teorilere dayandırılarak ve kişinin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak hazırlanmış olan konuşma terapisi seanslarıyla çözülebilir.

 

Uzman Dil ve Konuşma Terapisti
Çağdaş Karsan

 

© 2015 - Bu sitenin tüm hakları saklıdır